ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 24, 2011

ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ

ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ[ Nritya Niketan kodavoor- bharatanatyam at rajbhavan- bangalore on 18-6-2011]

Japanese Mohiniyattam

[The Hindu ] Dance : Feats of grace

Vyjayantimala Bali

[The Hindu] Dance : Richly expressive

Arangetram ...

Kala Bhavan of Calgary: Bharatnatyam

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2011

Smt. R Vedavalli sings Paripoorna in Poorvivkalyani

Navajanardana Parijatam

[The Hindu ] Dance : Graceful and diverse- Navajanardana Parijatam is another version of Bhamakalapam of Andhra Pradesh

Interview : Parvati Ghantasala

[The Hindu] Interview : Dedicated to dance- Parvati Ghantasala by Ranee Kumar

Interview : R.N.Srilatha

[The Hindu ] Interview : Taking it forward-R .N. Srilatha by-Ranjani Govind

Interview : R.N.Srilatha

[The Hindu ] Interview : Taking it forward-R .N. Srilatha by-Ranjani Govind

Mallari & Alarippu - Duet

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೂನ್ 10, 2011

Nrutya Niketan Kodavoor- Bharatanataya at Raj Bhavan Bengaluru-19-6-2011


Vrinda Acharya

/ Dance : South meets East at Nrityotsav

[The Hindu ] Dance : South meets East at Nrityotsav-Ranee Kumar

G. S..MANI[-Interview ]: His own tune

[The Hindu] /G. S. Mani [Interview :] His own tune-Venkatesan Srikanth

Interview : Kalamandalam Girija

[The Hindu]/ Interview :kalamandalam girija- Path breaking journey- madhavi puranam

: In step with Tagore

[The Hindu ]: In step with Tagore- Tapati Chowdurie