ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2011

Shabda-The Online Archive For Performing Arts

natyamurti yamini krishnamurti

Yamini Krishamurti Destined to dance

Kalpathy Bhajanotsavam

V. Ganapathy Sthapati: An architect's dream

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2011

Krishna Nee Begane - by KS Chitra

Pali Chandra- The dance of life

R.Vishveswaran- Inimitable maestro of Mysore

Bharatanatyam at Downtown Dance Festival NYC

ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2011

Dwaram Lakshmi -Kurayundru Millay { NJ concert }

Dwaram Lakshmi : Keeping the tradition alive

Pinakapani: Sangita yogi

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2011

Vanitharatnam 4 - Methil Devika Dance Perfomance

EMPEROR BALI BECOMES MAHABALI THE GREAT!

Mithil Devika : Dance scholar and performer-G. S Paul

ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 4, 2011

Bhavayami Raghuramam (Amrutha Venkatesh }

Amruta Venkatesh- Pleasing inflections { V.Nagaraj }

Sadhana Deshmukh[Desciple of Pt. Ulhas Kashalkar]

Leela Sampson [Director, Kalakshetra- Interview} Crossing borders