ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2012

ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ - ಕಲಾಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುರಿತು -Kanataka Sangeeth Nrutya Academy,

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ , ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ -24-11-2012 -ಕರೆಯೋಲೆ

Veena performance on Siddhi Vinayakam by Jayalakshmi Sekhar