ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2011

Sawai Gandharva 2011 (7-11 Dec)

Shankar Mahadevan at Sawai Gandharva 2011

Shankar Mahadevan regales Puneites at 59th Sawai festival

Tagore's dance legacy and its relevance-Anjana Rajan

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2011

ಪೂನಾದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಭೀಮಸೇನ್ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ-10-12-2011- ನಾವು ನರ್ತಿಸಿದ್ದು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿಗೆ majhe maher pandhari

A Swirling Tribute- by Mrunmayi Alanpure


Nritya Neketan, Kodavoor, Udupi performed Bhimsen Joshiji Smruti At Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune on 10-12-2011. Thanks to Mrunmayi Alampure for her review in Pune Mirror, Dec 11, 2011-

Nritya Niketana, Kodavoor At Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav-10-12-2011

Story-Dnaindia-11-12-2011

Nritya Niketana Kodavoor at Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav, Pune

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2011

ನಾಟ್ಯ ತರಂಗ , ಸಾಗರ-ಕರೆಯೋಲೆ,ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 > 9 / 2011

For details contact- Natya Taranga, Sagar, Shimoga, Karnataka-08183-228181, mobile-9449808181

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉಡುಪಿ- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಹಬ್ಬ-ಡಿಸೆಂಬರ್-3-4/...

rathabeedhi geleyaru udupi: ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉಡುಪಿ- ಮಕ್ಕಳ ರಂಗಹಬ್ಬ-ಡಿಸೆಂಬರ್-3-4/...

Kerala Kalamandalam-: Thrissur to Trinidad

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2011

Alvas Nudisiri-2011---Yaksha Nruthya

ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ಗುರು ಮಧೂರು..

srikanthsiddapura:
ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ಗುರು ಮಧೂರು
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಧೂ...
: ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ಸಂಗೀತ ಗುರು ಮಧೂರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಧೂರರ ಗಾಯನ ಕೇಳದವರೇ ವಿರಳ. ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಆಸುಪಾಸಿನ ಸಂಗೀತಾಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇ...

Savitha Sastry Bharatanatyam Performance

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2011

ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ

ಕೆ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ | ಕಣಜ | Kanaja

ಉಡುಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಉಡುಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ | ಕಣಜ | Kanaja

ವಸುಂಧರ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ

ವಸುಂಧರ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ | ಕಣಜ | Kanaja

ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ

ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳಾಲ | ಕಣಜ | Kanaja

ಕೆ.ಮುರುಳೀದರರಾವ್

ಕೆ.ಮುರುಳೀದರರಾವ್ | ಕಣಜ | Kanaja

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2011

Shatavadhani Ganesh on Yakshagana Solo Performance

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ: ವಾಮನತೆಯಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಕ್ಕೆ

ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್: ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ: ವಾಮನತೆಯಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವಕ್ಕೆ

Muraleedhara manamohana - KJ Yesudas - Carnatic Classical

Athisayaragam { k.J. Jesudas } by Ravi Menon

ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2011

Nritya Niketana Kodavoor At Alvas Nudisiri-2011-Ninyako Ninna Hangyako-Dance

Nritya Niketana Kodavoor At Alvas Nudisiri-2011--Bhagyada laxmi barammai-Dance

Nritya Niketana Kodavoor At Alvas Nudisiri-2011-

Udayavani: Kannada:Bharatanatyam- Bhimsen Joshi Songs

'via Blog this'

Achrya Dr. Gokulotsavji Maharaj

Gokulotsavji Maharaj

ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 10, 2011

Parveen Sultana : Life is a song

mADu meikkum kaNNE - Aruna Sairam

Dance Odissi- by Mohan Khokar: A document of dedication

ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 9, 2011

Mahathi Sings Aarabhimanam

Mahathi: Born to sing

The Hindu : Arts / Music : Born to sing

Devadasi National Dance Festival

NatyaDwani - Anjaneeyam - Bharatanatyam songs on Lord Anjaneeya

Aparna Ramesh - Exploration of the Soul through Classical Da...

ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2011

O. S. Arun : Straddling classical genres

Bhruna Hatya { Ballet }: Of social relevance

Kuchipudi- : Tampering with tradition- Ranee Kumar

ಸೋಮವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 7, 2011

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ -2011 ನುಡಿಸಿರಿ ಆಮಂತ್ರಣ

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ » ನುಡಿಸಿರಿ ಆಮಂತ್ರಣ

Marriage Songs - Sudha Ragunathan [Tamil]

Mythili Prakash

Bunch Of Javalis- Dr. Pappu Venugopal Rao

ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2011

Nrityaniketan Kodavoor- Baharatanatya telecast from Bangalore DD on 26-10-2011 at 10.30 am and 9.30 pm

Nritya Niketana Kodavoor , Udupi  -Bharatanatyam telecast from Bengaluru Doordarshan on  26-10-2011 at  10.30am and 9.30 pm Pls watch and send your comments
                    Vidwan Sudhir Kodavoor
                    mobile-9448263630
                    email-nrityakodavoor@gmail.com

Manasi Kodavoor- Dipanrutyam photo in Prajavani frontpage today-25-10-2011

Prajavani- Wish you happy Dipavali

R. A.Ramamani : An enduring gem

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2011

In Conversation with Swapnasundari

A tribute to the Vilasini Natyam tradition

ICS Gandhi Jayanthi Celebration 2011

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರು ನಾನು ಕಂಡಂತೆ-- ಸುಧೀರ್ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು

²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ - £Á£ÀÄ PÀAqÀAvÉ
-     ¸ÀÄ¢üÃgï gÁªï PÉÆqÀªÀÇgÀÄ

PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀxÀPÀ̽ £ÀÈvÀå ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄzÀ°è ªÀ®èvÉÆÃ¼ï ªÉÄ£À£ï 0iÀiÁªÀ jÃw PÀxÀPÀ̽0iÀÄ ¦vÁªÀĺÀ£É¤¹PÉÆAqÀgÉÆà CAvÉ0iÉÄà 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæzÀ°è ¦vÁªÀĺÀgɤ¹PÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÀ D0iÀiÁªÀÄ PÉÆlÖ, ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄzÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ jÃw0iÀÄ°è PÀ¯Á«zÀjUÉ PÀnÖPÉƼÀî®Ä ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀĪÀ jÃw0iÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉUÉ PÉÆAqÀ0iÀÄå®Ä ºÀUÀÄgÀªÁUÀĪÀ jÃw0iÀÄ°è §zÀ°¹ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ªÁaPÁ©ü£À0iÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ PÀqÉUÀ¼À®Æè C©ü£À0iÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀªÉà Erà PÀxÉ0iÀÄ£ÀÄß CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ 0iÀÄPÀëUÁ£À £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀA0iÉÆÃf¹zÀ, 0iÀÄPÀëUÁ£À ¸ÀAVÃvÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀ ±Á¹ÛçÃ0iÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Àé®à »AzÀƸÁܤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÄgÀÄUÀ£ÀÄß ªÉÄwÛ ¨sÁUÀªÀwPÉUÉ ºÉƸÀ gÀÆ¥À ¤ÃrzÀ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À »ªÉÄäüÀzÀ ªÀÄzÀÝ¼É ZÉAqÉ0iÉÆA¢UÉ ¦nîÄ, ¸ÁåPÉÆìÃ¥sÉÇãï£ÀAvÀºÀ ªÁzÀåUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹, 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀgÁªÀ½ wÃgÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÉƼÀîzÉà zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉëÃvÀæPÉÌ÷ MAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆlÖAvÀºÀ PÀqÀ®vÀr0iÀÄ ¨sÁUÀðªÀ qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ 109£Éà ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ EA¢£À F ±ÀĨsÀ ¢£À PÁgÀAvÀjUÉ ¨sÀQÛ¥ÀǪÀðPÀªÁV ªÀA¢¸ÀÄvÁÛ, £Á£ÉƧ⠫±ÉõÀ ¨sÁµÀtUÁgÀ£À®è¢zÀÝgÀÆ, PÁgÀAvÀgÀ MqÀ£ÁlzÀ ¸ÀÆáwð¬ÄAzÀ CªÀgÀ §UÉÎ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄvÀߥÀqÀÄvÉÛãÉ.
qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯É0iÀÄ §UÉÎ §gÉzÀµÀÄÖ E£ÁߪÀ gÀAUÀ ZÀlĪÀnPÉ0iÀÄ §UÉÎ0iÀÄÆ §gÉzÀ¢Ý®è.  ªÀÄƪÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ DgÀA¨sÀ¢AzÀ¯Éà 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯É0iÀÄ §UÉÎ D¸ÀQÛ vÁ½ ¥Àæ0iÉÆÃUÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹzÀÄÝ FUÀ EwºÁ¸À.  1997gÀ°è CªÀgÀÄ UÀw¸ÀĪÀ vÀ£ÀPÀªÀÇ F ¢¸É0iÀÄ°è CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ zÉñÀ «zÉñÀUÀ¼À°è CªÀjUÉ, CªÀgÉÆA¢UÉ EzÀÝ PÀ¯Á«zÀjUÉ, PÀ£ÁðlPÀ gÁdåPÉÌ, ¨sÁgÀvÀ zÉñÀPÉÌ UËgÀªÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆnÖzÉ JAzÀgÉ ¸ÀļÁîUÀ¯ÁgÀzÀÄ.  EAxÀ PÁgÀAvÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À MqÀ£Ál ¹QÌzÀÄÝ ¤dªÁV0iÀÄÆ £À£Àß ¥ÀǪÀðd£ÀäzÀ ¸ÀÄPÀÈvÀzÀ ¥sÀ® JAzÀgÉ vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ.  PÁgÀAvÀgÀÄ ¤zÉðò¸ÀÄwÛzÀÝ 0iÀÄPÀëgÀAUÀPÉÌ £Á£ÀÄ PÀ¯Á«zÀ£ÁV §AzÀzÀÄÝ wÃgÁ DPÀ¹äPÀ. 
£Á£ÉƧâ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁV , ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ²µÀåvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÉãÉAzÀÄ 0iÀiÁªÉÇvÀÆÛ H»¹gÀ°®è.  0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀoÀågÀÆ¥ÀUÀ½UÉ ºÉƸÀ ¨sÁµÀå §gÉzÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ²PÀët ¥ÀzÀÞw0iÀÄ£ÀÄß CzÀÄ ºÉeÉÓUÁjPÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ; ¨sÁUÀªÀwPÉ EgÀ§ºÀÄzÀÄ; CxÀªÁ ªÀÄzÀݼÉ, ZÀAqÉ ªÁzÀ£À EgÀ§ºÀÄzÀÄ EªÉ®èªÀ£ÀÆß 0iÀiÁªÀ jÃw ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß CZÀÄÑPÀmÁÖV, ¸ÀàµÀÖªÁV °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è §gÉzÀ, 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ DV£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÁVzÀÝ, PÉÆÃl ªÀĺÁ§® PÁgÀAvÀgÀ ¨sÁUÀªÀwPÉ0iÀÄ ²µÀå£ÁV GqÀĦ0iÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è £Á£ÀÄ «zÁåyð DV ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ ¨sÁ£ÀĪÁgÀ ¥ÁoÀPÉÌ ºÁdgÁV 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¨sÁUÀªÀwPÉ0iÀÄ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀÄwÛzÉÝ.  EzÉà ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è ±Á¯ÉUÀ½UÉ ªÀÄzsÀåªÁ¶ðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ gÀeÉ §AzÁUÀ Erà ¢£À PÉÃAzÀæzÀ¯Éèà EzÀÄÝ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀªÀ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀÄwÛzÉÝ.  D ¸ÀªÀÄ0iÀÄzÀ°è 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀåªÀ¸Á¬Ä ªÉÄüÀªÁVzÀÝ qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ¤zÉðñÀ£ÀzÀ vÀAqÀ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ jºÀ¸Àð¯ïUÀ¼ÀÄ DUÁUÀ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀݪÀÅ.  ¨É½UÉÎ ¸Àj0iÀiÁV 8 UÀAmÉUÉ DgÀA¨sÀªÁUÀĪÀ jºÀ¸Àð¯ïUÉ qÁ|| PÁgÀAvÀgÀÄ ¸Àj0iÀiÁV 7-45PÉÌ DUÀ«Ä¹ vÀ0iÀiÁgÁUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À PÁ® CªÀgÀ jºÀ¸Àð¯ïUÀ¼À°è £Á£ÀÄ ±ÀÄæw ªÁzÀåªÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DV£À 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ ¨sÁUÀªÀvÀgÁVzÀÝ «zÁé£ï UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝ.  J¯Áè ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À jºÀ¸Àð¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¸ÀÄwÛzÉÝ.  1988£Éà E¸À«0iÀÄ°è MAzÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ªÀĺÁ§® PÁgÀAvÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæPÉÌ PÀgɹPÉÆAqÀÄ £Á¼É 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ jºÀ¸Àð¯ï EzÉ.  EAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸Àé®à vÀ0iÀiÁj £ÀqɸÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ jºÀ¸Àð¯ïUÉ §gÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀgÀÄ.  £Á£ÀÄ UÀ°©°UÉÆAqÉ.  DzÀgÀÆ zsÉÊ0iÀÄðªÀiÁr D¬ÄvÀÄ JAzÉ.  CzÉà jÃw ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ  7-45PÉÌ PÁgÀAvÀgÀÄ §gÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà £Á£ÀÄ PÉÃAzÀæzÀ°è
ºÁdgÁV »ªÉÄäüÀ PÀ¯Á«zÀgÉÆA¢UÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ. PÁgÀAvÀgÀAvÀÆ jºÀ¸Àð¯ïUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀÅgÀĸÉÆvÀÄÛ÷PÉÆqÀĪÀ ¥Àæ±Éß0iÉÄà E®è.  DZÉ FZÉ £ÉÆÃqÀzÉ jºÀ¸Àð¯ï ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÀgÀÄ.  £Á£ÀÄ ºÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÉ.  CzsÀð jºÀ¸Àð¯ï PÀ¼É0iÀÄĪÀ ªÀgÉUÀÆ qÁ|| PÁgÀAvÀjUÉ ºÁqÀĪÀªÀgÀÄ §zÀ¯ÁVzÁÝgÉ J£ÀÄߪÀ UÉÆqÀªÉ0iÉÄà EgÀ°®è.  CªÀgÀÄ jºÀ¸Àð¯ï£À°è CµÀÄÖ ªÀÄUÀßgÁVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ºÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ K£ÉÆà vÀ¦àzÁUÀ PÁgÀAvÀgÀÄ »ªÉÄäüÀzÀ PÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀgÀÄ.  £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÉÆqÀ£É 0iÀiÁgÀÄ F ºÀÄqÀÄUÀ?  EªÀ 0iÀiÁvÀPÉÌ ºÁqÀÄwÛzÁÝ£É?  ¨sÁUÀªÀvÀgÀÄ UÀt¥Àw ¨sÀlÄæ J°èzÁÝgÉ?  ªÀÄÄAvÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀÄjªÀļÉ0iÀÄ£Éßà ¸ÀÄjzÀgÀÄ.  PÉÆ£ÉUÉ CªÀgÀ J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ªÀĺÁ§® PÁgÀAvÀgÀÄ ¸Àà¶ÖÃPÀgÀt ¤ÃrzÀ §½PÀ It’s all right JAzÀÄ ºÉý jºÀ¸Àð¯ï ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ.  PÉÆ£É0iÀÄ°è £À£ÀߣÀÄß D²ÃªÀ𢹠ªÀÄgÀÄ¢£ÀzÀ ¸ÁªÀAvÁér PÀ£ÀPÀªÀ°è0iÀÄ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ £À£ÀߣÉßà ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁV PÀĽîj¹zÀgÀÄ.  C°èAzÀ vÉÆqÀVzÀ £À£Àß ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀAvÀgÀ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ £ÀAlÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀð ªÀÄÄAzÀĪÀgɬÄvÀÄ.  PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¨sÁUÀªÀvÀ£À£ÀÄß DUÁUÀ CªÀgÀ ¸Á°UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¸ÀPÉÌ PÀgɬĹ jºÀ¸Àð¯ï PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  £ÁªÀÅ GqÀĦ¬ÄAzÀ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ §¹ì£À°è vÉgÀ½ ¸Àj0iÀiÁV 7 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ°è ºÁdgÁUÀÄwÛzÉݪÀÅ.  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉ0iÀÄ PÁ® D jºÀ¸Àð¯ï£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ªÀÄÄRåªÁV PÁgÀAvÀgÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è gÁUÀ ªÀÄÄRåªÀ®è; CzÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ ¨sÁªÀ ªÀÄÄRå JA§ÄzÁV.  PÁgÀAvÀgÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ, VÃvÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ §¼À¸ÀĪÀ gÁUÀzÀ EA¦¤AzÀ CxÀªÁ ºÁqÀÄUÁgÀ£À PÀAoÀzÀ EA¦¤AzÀ ¥ÉæÃPÀëPÀ£À Q«UÉ ªÉÆúÀPÀªÁV PÉý¸ÀĪÀ ¥Àæ±Éß ºÉÃVzÀÝgÀÆ CzÀQÌgÀĪÀ ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀÄ ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀĪÀ ¸Á»vÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£Éßà ºÉÆA¢zÉ.  D ¸Á»vÁåA±À JµÉÖµÀÄÖ ¨sÁªÀ¥ÀÇtðªÁVgÀÄvÀÛzÉÆà CµÀÖµÀÄÖ D¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ¶× ¸ÀAVÃvÀ¢AzÀ®Æ ¸Á»vÀåPÉÌ zÉÆgÀPÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÁV.  CAvÉ0iÉÄà CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ºÁr£À ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹ 0iÀiÁªÀ jÃw ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß vÀÄAqÀj¹ ºÁqÀ¨ÉÃPÀÄ? ªÀÄvÀÄÛ J¯Éè°è C®à¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁ¥Áæt G¥À0iÉÆÃV¸À¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  »ÃUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ°è ªÁgÀUÀlÖ¯É jºÀ¸Àð¯ï £ÀqÉ0iÀÄÄwÛvÀÄÛ.  jºÀ¸Àð¯ï ªÀÄÄV0iÀÄÄvÀÛ¯Éà MAzÀÄ ¯ÉÆÃl PÁ¦ü0iÀÄ£ÀÄß PÉÆlÄÖ C£ÉÃPÀ ºÁ¸Àå ZÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÁj¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÀV¹ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  E£ÀÄß, Erà vÀAqÀzÀ jºÀ¸Àð¯ï  0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è0iÉÄà £ÀqÉ0iÀÄÄwÛvÀÄÛ. 8 UÀAmÉUÉ ¸Àj0iÀiÁV jºÀ¸Àð¯ï DgÀA¨sÀ.  CªÀgÀÄ ªÉÄlÖ¯ÉÃj §gÀÄwÛzÀÝAvÉ Erà 0iÀÄPÀëUÁ£À PÉÃAzÀæzÀ°è ªÀiË£À DªÀj¹©qÀÄwÛvÀÄÛ.  §AzÉÆqÀ£É, dħâªÀ£ÀÄß PÀ¼Àa, ªÁZÀ£ÀÄß §¢Vj¹ jºÀ¸Àð¯ïUÉ vÉÆqÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  0iÀiÁªÀvÀÆÛ jºÀ¸Àð¯ïUÉ ©½ §tÚzÀ §¤0iÀÄ£ï CxÀªÁ §tÚ §tÚzÀ nà ±Àmïð zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  £Á£ÉÆà DUÀ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ «zÁåyð.  CªÀgÀ nñÀmïðUÉ PÀtÄÚ ºÁPÀÄvÁÛ D¸É¥ÀqÀÄwÛzÉÝ........ PÁgÀAvÀgÀÄ ¨sÁUÀªÀwPÉ ºÉÃUÉ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÆ CAvÉ0iÉÄà £ÀÈvÀåPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæzÀ ¸ÁwéPÀ ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÀÆ CµÉÖà ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÀ¯Á«zÀjAzÀ CªÀgÀÄ ¤jÃQë¹zÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÁ¤¨sÀ0iÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀ¢zÁÝUÀ gÉÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÁgÀAvÀgÉà ºÉüÀÄwÛzÀÝAvÉ, ªÀiÁUÀð £ÀÈvÀåUÀ¼À°è, ±ÀjÃgÀzÀ PɼÀV£É ¨sÁUÀUÀ¼À°è gÉÃSÁ vÀgÀAVvÀvÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÀ²ðvÀUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ.  £ÀqÀÄ«£À, ªÉÄð£À CAUÀUÀ½gÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÉÆqÀ£É ºÉÆAzÀĪÀÅ¢®è.  £ÀÈvÀåPÉÌ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ ±ÀjÃgÀzÀ ZÀ®£À gÉÃSÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRå JA§ÄzÁV. CAvÉ0iÉÄà PÁgÀAvÀgÀÄ D ¥ÁvÀæPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ PÉÊ ªÉÄÊ ZÀ®£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðò¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  ¸Á»vÀåPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÁ°£À ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸ÀÆa¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÁgÀAvÀgÀÄ zÀÄBRzÀ, ±ÀÈAUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸ÀåzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  D vÉÆA§vÀÛgÀ E½ ªÀ0iÀĹì£À®Æè ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ vÁ¸ÀÄ PÀÄtÂ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÆß PÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  PÁgÀAvÀgÉÆqÀ£É zÉñÀ«zÉñÀUÀ¼À°è C£ÉÃPÀ ¨Áj £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀvÀ£ÁV PÀĽwzÉÝ.  ¥ÁævÀåQëPÉUÀ½UÉ CªÀgÉà D0iÀÄÝ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.  ¥ÁævÀåQëPÉUÀ¼ÁUÀĪÁUÀ J¯ÁèzÀgÀÆ ºÁrzÀÄÝ ¸Àj0iÀiÁUÀ¢zÀÝgÉ C°è0iÉÄà ¨ÉÊ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.  ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĽvÀªÀgÀÄ K£ÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÆ PÁgÀAvÀgÀÄ ¨ÉÊ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.

   PÁgÀAvÀgÉÆqÀ£É «zÉñÀ ¥Àæ0iÀiÁt ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ ªÉÆvÀÛ ªÉÆzÀ¯ CªÀPÁ±À ¹QÌzÀÄÝ 1990gÀ°è.  CzÀÄ EAUÉèAqïUÉ.  C°èUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ  zÉÆqÀØ ¨ÁåUï £À£Àß°ègÀ°®è. CzÀ£ÀÄß w½zÀ PÁgÀAvÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ºÉƸÀ ¨ÁåUï vÉUÉƼÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉý PÉ.J¸ï. ¹ÖPÀgï ºÁQzÀÝ vÀ£ÀßzÉà MAzÀÄ M¼Éî0iÀÄ ºÉƸÀ zÉÆqÀØ ¸ÀÆmïPÉøÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝgÀÄ.  £À£ÀUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ. PÉ. J¸ï. CAzÀgÉ PÉÆÃl ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ DzÀAvÉ, PÉÆqÀªÀÇgÀÄ ¸ÀÄ¢üÃgï gÁªï PÀÆqÀ DUÀÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ.  C£ÉÃPÀ ¨Áj vÁ£ÀÄ zsÀj¸ÀÄwÛzÀÝ M¼Éî0iÀÄ dħâªÀ£ÀÆß PÀƪÀ £À£ÀUÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

   PÁgÀAvÀgÀÄ vÀAqÀzÀ°è EzÁÝUÀ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀ°è £ÀªÀÄUÉ ¹PÀÄÌwÛzÀÝ UËgÀªÀªÉà ¨ÉÃgÉ0iÀiÁVgÀÄwÛvÀÄÛ.  ºÉÆÃzÀ°è PÀ¯Á«zÀjUÉ ¸Àj0iÀiÁzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ DUÀ¢zÁÝUÀ, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ£ÀÄß vÀgÁmÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ.  «zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃzÁUÀ C®è°è MAzÉÆAzÀÄ «±ÉõÀ ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆqÀ £ÀªÀÄUÉ ¹UÀÄwÛvÀÄÛ.  £Á£ÀAvÀÆ £À£Àß ¸ÀégÀzÀ gÀPÀëuÉUÉÆøÀÌgÀ CAxÀ ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆlUÀ¼À°è vÀA¥ÁzÀ ¥Á¤Ã0iÀÄ CxÀªÁ L¸ï QæÃA ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸Éë¸ÀÄwÛgÀ°®è.  MAzÀÄ ¸ÀvÁÌgÀ PÀÆlzÀ°è ±À§ðwÛ£ÀAvÀºÀ MAzÀÄ ¥Á¤Ã0iÀÄ«vÀÄÛ.  CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÈvÁÛPÁgÀªÁV °A¨ÉºÀĽ0iÀÄ£ÀÄß vÀÄAqÀĪÀiÁr ºÁQzÀÝgÀÄ.  £À£Àß ¸ÀºÀ PÀ¯Á«zÀgÀÄ EzÀÄ ±À§ðvÉÛÃ, DzÀgÉ vÀA¥ÁV®è. ¤Ã£ÀÄ vÉUÉÆà JAzÀÄ MvÁ۬ĹzÀgÀÄ.  £Á£ÀÆ CzÀÄ vÀA¥ÁV®è JAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 UÁè¸ï PÀÄrzÉ.   D ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÁÌgÀPÀÆl ªÀÄÄVzÀÄ gÁwæ gÀ¸ÉÛ0iÀÄ°è £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀÝ£ÀAvÉ. £À£ÀUÉ EzÀgÀ CjªÉ0iÉÄà EgÀ°®è.  PÁgÀAvÀgÀÆ EzÀ£ÀÄß PÀArzÀÝgÀÄ.  zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï, £Á£ÀÄ PÀÄrzÀzÀÄÝ ±À§ðvÀÛ®è, CzÀÄ Lady Gin JA§ ªÀÄzÀå¥Á¤Ã0iÀĪÁVvÀÄÛ JA§ÄªÀÅzÀÄ D ªÉÄÃ¯É UÉÆvÁÛ0iÀÄÄÛ.    £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÁgÀAvÀgÀÄ C°è £À£ÀUÉ K£ÀÆ ºÉüÀzÉ HjUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀgÀÄ 0iÀÄPÀëgÀAUÀPÁÌV §gÉzÀ MAzÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è £ÀªÀÄä vÀAqÀzÀ J¼É0iÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀÆ PÀÆqÀ PÀÄrzÀÄ PÀÄtÂzÀÄ PÀÄ¥ÀཹzÀgÀÄ JA§ÄzÁV §gÉ¢zÀÝgÀÄ.  DzÀgÉ CªÀjUÉ £Á£ÀÄ w½0iÀÄzÉà CzÀ£À£ÀÄß PÀÄrzÀzÀÄÝ JA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖVvÀÄÛ.  PÁgÀAvÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß MªÉÄä CªÀgÀ «ÄvÀæ ªÀįÉà0iÀÄ UÀuÉñÀ ¨sÀlÖgÀ°è  §½ ºÉÆUÀ½zÀÝgÀÄ.  £Á£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ C£ÉÃPÀ ¨sÁUÀªÀvÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃrzÉÝãÉ.  DzÀgÉ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ jÃw0iÀÄ°è ºÁr£À ¨sÁªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß CxÉðʹPÉÆAqÀÄ ºÁqÀĪÀ M§â ¨sÁUÀªÀvÀ £À£ÀUÉ FUÀ ¹QÌzÁÝ£É JAzÀÄ £À£ÀߣËß ºÉÆUÀ½zÀÝgÀÄ.  EzÀÄ £À£ÀUÉ PÁgÀAvÀjAzÀ ¹QÌzÀ zÉÆqÀØ UËgÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ±À¹Û JAzÀÄ £Á£ÀÄ w½zÀÄPÉÆArzÉÝãÉ.

   0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ ªÉõÀPÀÆÌ ¥ÁvÀæPÉÌ ºÉÆAzÀĪÀAvÉ, 0iÀiÁªÀ ¥ÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ §tÚ ¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, zÀÄBRzÀ ¥ÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ jÃw ºÀħÄâ §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ, «ÃgÀgÀ¸ÀzÀ ¥ÁvÀæPÉÌ 0iÀiÁªÀ jÃw ºÀħÄâ §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ, »ÃUÉ ¥Àæw0iÉÆAzÀ£ÀÄß PÁgÀAvÀgÀÄ vÀ£Àß PÀ®à£É0iÀÄAvÉ awæ¹ CzÀ£ÀÄß PÀ¯Á«zÀjUÉ «ªÀj¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  MªÉÄä zɺÀ°0iÀÄ zÀÆgÀzÀ±Àð£ÀzÀ ¸ÉAlæ¯ï ¥ÉÇæqÀPÀë£ï ¸ÉAlgï£À J¯Áè ¨É¼ÀQ£À ¸ÀA0iÉÆÃdPÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹ 0iÀiÁªÀ jÃw0iÀÄ §tÚªÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¹zÁUÀ 0iÀiÁªÀ §tÚPÉÌ wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀ §UÉÎ 2 UÀAmÉUÀ¼À  PÁ®  MAzÀÄ vÀgÀUÀw0iÀÄ£Éßà ¤ÃrzÀgÀÄ.  EAvÀºÀ MAzÀÄ C¸ÁzsÁgÀt ¥Àæw¨sɬÄzÀÝAxÀ PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÀºÀ ºÀÈzÀ0iÀĪÀżÀî MAzÀÄ ¨sÁªÀfë0iÀiÁVzÀÝgÀÄ.  vÁ£ÉƧ⠻j0iÀÄ «zÁéA¸ÀgÁVzÀÝgÀÆ Qj0iÀÄgÀ£ÀÄß UËgÀªÀ¢AzÀ PÁtÄwÛzÀÝgÀÄ.  CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ0iÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ ¤zÀ±Àð£À: £À£Àß PÁ¯ÉÃdÄ ªÁå¸ÀAUÀzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀįÉà0iÀÄ°è MAzÀÄ DmÉÆêÉƨÉʯï CAUÀr0iÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÉ.  wAUÀ½UÉ MAzÉgÀqÀÄ ¨Áj qÁ|| PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀįÉà0iÀÄ CªÀgÀ «ÄvÀæ UÀuÉñÀ ¨sÀlÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  zÁj ªÀÄzsÉå £À£Àß CAUÀr0iÀÄ£ÀÄß zÁn0iÉÄà UÀuÉñÀ ¨sÀlÖgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ.  £À£Àß CAUÀr ªÀįÉà0iÀÄ°è JAzÀÄ w½zÀ PÁgÀAvÀgÀÄ MAzÀÄ ¢£À ¨É½UÉÎ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ £À£Àß CAUÀr0iÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÁdgÁV ¹ÃzÁ CAUÀr0iÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ©lÖgÀÄ.  £À£ÀUÉÆà D±ÀÑ0iÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CwêÀªÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ.  £À£Àß CAUÀr0iÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀr0iÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆqÀ PÁgÀAvÀgÀÄ §A¢zÁÝgÉAzÀÄ w½zÉÆqÀ£É £À£Àß CAUÀr0iÀÄ §½§AzÀÄ ¤AvÀgÀÄ.  DUÀ PÁgÀAvÀgÀÄ £À£Àß°è DmÉÆêÉƨÉÊ¯ï ©r¨sÁUÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀݵÉÖà C®èzÉ, C°èUÉ §A¢zÀÝ ºÀwÛgÀzÀ CAUÀr0iÀĪÀgÉÆA¢UÀÆ PÀÆqÀ ºÁ¸ÀåzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ £À£Àß CAUÀr0iÀįÉèà EzÀÝzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉUÉ ¸ÁQë0iÀiÁVvÀÄÛ.  EAvÀºÀ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ0iÀÄ PÁgÀAvÀgÉÆA¢UÉ £Á£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ D ¢£ÀUÀ¼ÀÄ FUÀ EwºÁ¸À.  DzÀgÀÆ CªÀjAzÀ £Á£ÀÄ PÀ°vÀ ªÀÄÄRå ¥ÁoÀ ¸ÀªÀÄ0iÀÄ¥ÀæeÉÕ.  vÀ¦àzÀÝzÀÝ£ÀÄß C¯Éèà RAr¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ.  fêÀ£À ¸ÀgÀ¼ÀvÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £À£Àß fêÀ£ÀzÀ®Æ PÀÆqÀ E°è0iÀÄ ªÀgÉUÉ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ.  FUÀ PÀ¼ÉzÀ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ MqÀ£ÁlªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtð ©nÖzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ CAvÀºÀ ¢ªÀåZÉÃvÀ£À PÁgÀAvÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¤ÃrzÀ ¨sÁUÀªÀwPÉ0iÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw0iÀÄÄ PÁgÀAvÀgÉà EµÀÖ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ ¸À¤ßªÉñÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀĪÀÅzÀgÉÆA¢UÉ qÁ|| ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀjUÉ ¨sÁªÀ£ÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß C¦ð¸ÀÄwÛzÉÝãÉ.

1.     £À½¤ªÀÄÄT ¸Ë¨sÀzÉæ §AzÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£À §½UÉ
ªÀÄUÀ£É EzÉäzÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀ¢AzÀ° CUÀqÀÄvÀ£ÀªÀ vÁ¼ÀÄvÀ
§UɧUÉ zsÀ£ÀÄ ±ÀgÀUÀ¼À£Éà PÉÊ0iÀÄ° PÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀĪÉà ¤Ã ¥ÉÇÃ¥ÀÅzÉ°è?

2.     ZÀPÀæªÀÇåºÀªÀ gÀa¹zÀ£ÀAvÉ PÀ®±Àd CªÀiÁä PÉüÀÄ
§®Ä «PÀæªÀÄ¢AzÀ° PÁzÀÄªÉ £Á¤ÃUÀ CªÀiÁä PÉüÀÄ.

3.     KvÀQÌAxÁ §Ä¢Þ §AvÀÄ PÀAzÁ PÀAzÁ |¤£ÀUÉ|
¦æÃw0iÉÆãÉÆà ¥ÀgÀ¯ÉÆÃPÀªÀÅ PÀAzÁ PÀAzÁ

4.     ©qÀÄ ©qÀÄ vÁ¬Äà PÉüÀ §rªÉ£ÀÄ ¤«ÄµÀzÀ°
zsÀrUÀ PÀuÁð¢UÀ¼À
ºÀÆqÀÄgÀxÀgÀ ZÉAqÁqÀÄªÉ £ÉÆÃrÃUÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À «PÀæªÀĪÀ£ÀÄ

5.     ¸ÀgÀ¸ÀªÀ®è ¸ÀªÀÄgÀ«AzÀÄ PÀAzÀ PÀAzÁ
PÀ®±ÀvÀgÀ¼À£À UÉ®¯ÁªÀUÀjzÀÄ PÀAzÀ PÀAzÁ
¤Ãw0iÀÄ®è ¥ÉÇÃ¥ÀÅ¢AzÀÄ PÀAzÀ PÀAzÀ
J£Àß WÁw¹ ¥ÉÇÃUÀ0iÀÄå gÀtPÉ PÀAzÀ PÀAzÀ

6.     vÀqɪÀgÉ J¯É vÁ0iÉÄà F ¥ÀgÉ £ÀÄrªÀgÉÃ
gÀtªÀ£ÀÄß eÉʸÉAzÉÆqÀ£É PÀ¼ÀĺÀzÉÃ
ªÀÄgÀÄUÀĪÀÅzÉà ¤ÃªÉAzÀ C©üªÀÄ£ÀÄå

7.     ¸ÀÄjªÀ PÀA§¤0iÀÄ£ÀÄß ¸ÉgÀV¤AzÉÆgɸÀÄvÀ°
d£À¤0iÀÄ ¥ÁzÀgÀdªÀ£Éà ²gÉÆzÉƼÁAvÀ
¥ÁxÀð£ÀAzÀ£À ºÉÆgÀl£ÁUÀ

8.     PÀAqÀgÉ ªÀÄzÀ£À£ÀAxÀ UÀAqÀĸÁVºÀ FvÀ
PÉÆAqÉÆ0iÀÄÄÝ ªÉÄ£ÉUÉ£Àß UÀAqÀ£À ªÀiÁ¼Éà
ZÉAzÀ¢AzÀ PÀ£Àßr0iÀÄ£ÀÄ vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÀ ªÉÆUÀªÀÅ ZÉ£ÁßVzÉ0iÉÄAzÀÄ £ÉUÁqÀÄvÀ
§AzÀ¼À§Ý¯ÉÆÃZÀ£É
ªÀÄvÉÛ÷vÀ£ÉÆß¼ÀÄ vÁ£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ vÀ£ÉÎ PÀ£Éå0iÀÄgÉƼÀÄ JuÉ E¯Éè£ÀÄßvÀÛ
SHIVARAMA KARANTH_ My Recollections-  Vidwan    Sudhir Rao Kodavoor

ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2011

Avadhana Pallavi by Ramamani

Omkara - Laxmi Nataraj- Best Female Playback Singer Award 2009-10-Aaptha Rakshaka (2010) - Kannada

ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ “ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ವೈಭವ”

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2011

Prof. M.L. Samaga - an introduction


¥ÉÇæ| JA. J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀ - ¥ÀjZÀ0iÀÄ
-     ªÀiÁ£À¹ ¸ÀÄ¢üÃgï
-      
0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁl CPÁqÉ«Ä0iÀÄÄ CzsÀåPÀëgÁVgÀĪÀ ¥ÉÇæ| ªÀįÉà ®Që÷äãÁgÁ0iÀÄt ¸ÁªÀÄUÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄvÁÛ, CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸À®Ä ¸ÀAvÉÆõÀ¥ÀqÀÄvÉÛãÉ.

¸ÁªÀÄUÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À MAzÀÄ PÀ¯Á«zÀgÀ, ªÀÄÄRåªÁV 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À.  ²æÃ0iÀÄÄvÀ JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀgÀ vÀAzÉ UÁA¢üªÁ¢, ¸ÁévÀAvÀæ÷å ºÉÆÃgÁlUÁgÀ ºÁUÀÆ E¥ÀàvÀÛ£É0iÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀ, CxÀðzsÁj ºÁUÀÆ ºÀjPÀvÉzÁ¸ÀgÁVzÀÝgÀÄ.  ªÀÄ®è ¸ÁªÀÄUÉgïJAzÀÄ d£À¦æ0iÀÄgÁVzÀÝ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀézÀ O£ÀßvÀåzÀ PÀÄjvÀÄ C£ÉÃPÀ zÀAvÀPÀvÉUÀ½ªÉ.  ¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀ aPÀÌ¥Àà ²æà gÁªÀÄzÁ¸À ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ CxÀðzsÁj ºÁUÀÆ PÀ¯Á«zÀgÁVzÀÝgÀÄ.  ²æà ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁ0iÀÄt ¸ÁªÀÄUÀ PÀªÀįÁQë zÀA¥ÀwUÀ¼À »j0iÀÄ ªÀÄUÀ£ÁV JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ 1949gÀ°è d¤¹zÀgÀÄ.

GqÀĦ0iÀÄ JA.f.JA. PÁ¯ÉÃd£ÀÄß÷MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÁßV ¨É¼É¹zÀ ¥ÉÇæ. PÀÄ.². ºÀjzÁ¸À ¨sÀlÖgÀÄ ¦æ¤ì¥Á®gÁVzÀÝ PÁ®zÀ°è JA.f.JA.£À°è PÀ°0iÀÄĪÀ ¸ÀĪÀuÁðPÁ±À ²æà ¸ÁªÀÄUÀjUÉ 1960gÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¹QÌvÀÄ.  ¥ÉÇæ. PÀȵÀÚ¥Àà£ÀªÀgÀAxÀ ±ÉæõÀ× ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è EAVèµï (ªÉÄÃdgï) ©.J. CzsÀå0iÀÄ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ.  ªÀÄÄAzÉ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央0iÀÄzÀ°è EAVèµï JA.J. CzsÀå0iÀÄ£À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÉÇæ. ¹. r. £ÀgÀ¹AºÀ0iÀÄå, qÁ| ©. zÁªÉÆÃzÀgï gÁªï, qÁ| 0iÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄUÀgÀ UÀÄgÀÄUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ.

PÉ®ªÀÅ ªÀµÀð ªÀÄÄ°Ì0iÀÄ «d0iÀiÁ PÁ¯ÉÃf£À°è G¥À£Áå¸ÀPÀgÁVzÀÝ ²æÃ0iÀÄÄvÀ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ JA.f.JA. PÁ¯ÉÃf£À EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV, EAVèµï «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁV, «zÁåyðUÀ¼À ªÉÄZÀÄÑUÉ UÀ½¹zÀgÀÄ.  vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ PÁ¯ÉÃf£À¯Éèà ¦æ¤ì¥Á¯ï DV 0iÀıÀ¹é0iÀiÁzÀzÀÄÝ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¸ÁzsÀ£É.  CªÀgÀÄ ¤ªÀÈvÀÛgÁzÁUÀ JA.f.JA.£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¹zÀ ºÀÈzÀ0iÀĸÀà²ð ©Ã¼ÉÆÌqÀÄUÉ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß JA.f.JA.£À CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ FUÀ®Æ £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ.  JA.f.JA.£À°è ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÉAPÀ¤r0iÀÄÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÁ¯ÉÃf£À ¸ÀAzÀ±ÀðPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁV §AzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä, £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ¼À ¨sÁUÀå.
¥ÉÇæ.¸ÁªÀÄUÀgÀÄ vÁ¼ÀªÀÄzÀݯÉ0iÀÄ CxÀðzsÁj0iÀiÁV, ±ÉÃtÂ0iÀĪÀgÀ, zÉÆqÀØ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ0iÀÄ°è ªÀÄÄ£ÀßqÉ¢zÁÝgÉ.  ºÀªÁå¹ 0iÀÄPÀëUÁ£À PÀ¯Á«zÀgÁV CªÀgÀÄ ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü, ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÄß «ÄÃj¹ d£ÀªÀÄ£ÀßuÉ UÀ½¹zÁÝgÉ.  zÉë ªÀĺÁvÉä0iÀÄ CªÀgÀ zÉë0iÀÄ ªÉõÀ d£À¦æ0iÀÄ.  PÀȵÀÚ, gÁªÀÄ, ©üõÀä, CdÄð£À EAxÀ ¸ÁwéPÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄUÀgÀ EµÀÖzÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ.
0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ°è 0iÉÄøÀÄQæ¸ÀÛ£À ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹gÀĪÀ ²æà ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À £ÀÆvÀ£À ¥Àæ0iÉÆÃUÀUÀ½UÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃrzÁÝgÉ.  EAVèµï 0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ®Æè CªÀgÀÄ ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ.  0iÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ JgÀqÀÄ wlÄÖUÀ¼À®Æè (§qÀUÀÄwlÄÖ vÉAPÀÄwlÄÖ) PÀ¯Á«zÀ£ÁV d£À¦æ0iÀÄgÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¸ÁzsÀ£É.  ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ 0iÀÄPÀëgÀAUÀzÀ PÀ¯Á«zÀgÁV ¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ EvÁ°0iÀiÁ (EmÉ°)0iÀÄ°è 3 ªÁgÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À ¥ÀæzÀ±Àð£À ¤ÃrzÁÝgÉ.  GzÁåªÀgÀ ªÀiÁzsÀªÁZÁ0iÀÄðgÀ ºÀ®ªÀÅ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀUÀ¼À°è ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¹gÀĪÀ EªÀgÀÄ zɺÀ°0iÀÄ gÁµÀÖç¥Àw ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀzÀ®Æè C©ü£À¬Ä¹zÁÝgÉ.  GzÁåªÀgÀ ªÀiÁzsÀªÁZÁ0iÀÄðgÀÄ ¤zÉðò¹zÀ ±ÀéªÉÄzsÀ £ÀÈvÀågÀÆ¥ÀPÀzÀ°è ¸ÁªÀÄUÀgÀ eÉÆvÉ C©ü£À¬Ä¸ÀĪÀ CªÀPÁ±À ¹QÌzÀÄÝ £À£Àß ¨sÁUÀå (CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß0iÀÄ ¥ÁvÀæ ªÀiÁrzÉÝ).

0iÀÄPÀëUÁ£ÀªÀÅ ±Á¸ÀÛçzÀ ZËPÀnÖ£À°è PÀ¯Á«zÀ¤UÉ vÀÄA§ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¤ÃqÀĪÀ PÀ¯É.  0iÀÄPÀëUÁ£À, PÀ¯Á«zÀ¤UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥À0iÉÆÃUÀ ¥Àr¸ÀzÉ, ¥ÀÅgÁt¨sÀAd£É ªÀiÁqÀzÉ, ¥ÁvÀæzÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß E½¸ÀzÉ, UÁA©üÃ0iÀÄð¢AzÀ ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¹¢Þ J£ÀߧºÀÄzÀÄ.  ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀªÀgÀÄ MAzÀÄ ±À§ÝzÀ J¯Áè CPÀëgÀUÀ½UÀÆ CxÀð, ªÁåSÁå£À ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ; ¸ÁªÀÄUÀ ¥ÀzÀzÀ°ègÀĪÀ CPÀëçgÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¸Á-¸ÁwéPÀ, ªÀÄ-ªÀÄÈzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÉõÀ -UÁA©üÃ0iÀÄð JAzÀÄ «ªÀj¸À§ºÀÄzÀÄ.
¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ FUÀ PÀ£ÁðlPÀ 0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁl CPÁqÉ«Ä0iÀÄ CzsÀåPÀëgÁVzÁÝgÉ.  GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°ègÀĪÀ §0iÀįÁlzÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ PÀgÁªÀ½0iÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£ÀQÌAvÀ »AzÀĽ¢ªÉ.  CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C®Që¸ÀzÉ, «±ÉõÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀĪÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ.

¥ÉÇæ. ¸ÁªÀÄUÀgÀ ¥Àæw¨sÉUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÀgÀvÀ£ÁlåzÀ ªÉÆzÀ® ºÉeÉÓUÀ¼À£ÀÄß PÀ°¹zÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ.  EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw C¥ÀuÁð ¨sÀgÀvÀ£Álå PÀ¯Á«zÉ.  ªÀÄUÀ ²æúÀµÀð ¸ÁªÀÄUÀ ªÀÄÈzÀAUÀ ªÁzÀPÀgÁV ¨É¼É0iÀÄÄwÛzÁÝgÉ.

CeÁvÀ ±ÀvÀÄæ ªÀįÉà ®Që÷äãÁgÁ0iÀÄt ¸ÁªÀÄUÀgÀÄ 0iÀÄPÀëUÁ£À §0iÀįÁl CPÁqÉ«Ä0iÀÄ CzsÀåPÀëgÁV ¸ÁxÀðPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ°, 0iÀıÀ¸Àì£ÀÄß UÀ½¸À° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÀÛ C©üªÀA¢¸ÀÄvÉÛãÉ.  £ÀªÀĸÉÛ.   

ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12, 2011

Dr. Alekhya Punjala - " The Abhinaya Tapasvini "

Alekhya Punjala : Scholar of abhinaya

Sriranjani Santhanagopalan..

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11, 2011

Guru Kelucharan Mohapatra - Geeta Govinda

Kelucharan Mahapatra : One in a million by Ranee Kumar

The Hindu : : One in a million- Keluchran Pahapatra- Ranee  Kumar

Kalamandalam Sumati- Mohiniyattam at Ravindra Mantapa Udupi, Octo 12, 2011- 6pm. Welcome

ಭಾನುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9, 2011

Today At Udupi- Dr. Shivaram Karanth Birthday on 10.10.2011

Sattriya Dance Ghanakanta Borah & his Group,

Ghanakanth Bora: A whirl of faith

The Hindu :: A whirl of faith- Satttriya artist Ghanakanth Bora by Sravasti Datta

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2011

Seminar on Indian Music : A happy jugalbandi- Manjari Sinha

Savitha Sastry -Bharatanatyam Performance

Aadhinaye Kanna - Bharatanatyam Dance

ಮಂಗಳವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4, 2011

Uday Bhawalkar Raag Bhairavi Part 2

adal kaniroo - smitha madhav

Smita Madhav : Rare song and dance feat-Ranee Kumar

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2011

Pandit. Rajeev Taranath -Yaman Kalyan, Memmingen, Oct,9, 2010

Rajeev Taranath/ Partho Chattarji : An evening to remember

Ra Satyanarayana: Man of letters

Soorya India Festival Carnatic Hindustani Jagalbandhi Instrumental fusion

ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2011

Sanjay Subramaniam-Kanthi mathi annai-Kanada

Unnikrishnan - 10 - Ahir bhairav - pibarE rAmarasam

Khaddi Katha : Folk form dies with the legend

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2011

priyadarsini govind-Indian Classical Dance

R. Vishveshvaran: Seeing new in the old

Priyadarshini Govind

Priyadarshini Govind: A wholesome fare

ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2011

Bombay Jayasree - yadhava - revathi - purandara dasa

Nepathya { Koodiyattam }

Mallikarjun Mansur: Manna from heaven by Manu Chakravarthy

deepika reddy 4

Deepika Reddy--Novel concept dealt impressively

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2011

Prof. M.L Samaga appointed as President of Karnataka Yakshagana Bayalata Academy

Dwaram Lakshmi Kurayundru Millay NJ concert

R.Visweswaran: Seeing new in old { Interview }

ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2011

muddukrishna with udupi tigers

muddukrishna with tigers

RajaRajeswaram 1000 - Bharatanatyam Performance by 1000 dancers

Sampradayam, Bharatanatyam, Mallika Sarabhai, Bhajan

ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2011

Shabda-The Online Archive For Performing Arts

natyamurti yamini krishnamurti

Yamini Krishamurti Destined to dance

Kalpathy Bhajanotsavam

V. Ganapathy Sthapati: An architect's dream

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 21, 2011

Krishna Nee Begane - by KS Chitra

Pali Chandra- The dance of life

R.Vishveswaran- Inimitable maestro of Mysore

Bharatanatyam at Downtown Dance Festival NYC

ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2011

Dwaram Lakshmi -Kurayundru Millay { NJ concert }

Dwaram Lakshmi : Keeping the tradition alive

Pinakapani: Sangita yogi

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2011

Vanitharatnam 4 - Methil Devika Dance Perfomance

EMPEROR BALI BECOMES MAHABALI THE GREAT!

Mithil Devika : Dance scholar and performer-G. S Paul

ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 20