ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2015

ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದ - ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು [ ರಿ } ಉಡುಪಿ -----5- 1-2016

Nrityaguru Manasi Sudhir [ "Indian Temples "Jan 2016 ]

Dheemahi and Anagha - Nritya Niketana [ R } kodavooor

स्वागतम शुभ स्वागतम

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2015

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ -2015 -Nritya Niketana Kodavoor at Alvas Nudisiri , Moodubidre -2015

Manasi Sudhir with her Bharatanatyam students { U. S. A. students at Mahe Manipal -2015

ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿ -13 -12-2015 , holy cross church complex, Pamboor

ಹಿಡಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮಹಾನಾಯಿಕೆ { ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ } - ಪ್ರತಿಭಾ ಎಮ್. ಎಲ್ . ಸಾಮಗ