ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 31, 2014

ಸುಧೀರ ರಾವ್ ಕೊಡವೂರು ಅವರಿಗೆ ರವಿದಾತಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ , ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ - 2-2-2014

ರಾಗಧನ ಉಡುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಗಳು 1-2-2014 ರಿಂದ

.: ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಗಳು: ರಾಗಧನಉಡುಪಿ (ರಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವ -2014 ಸ್ಥಳ : ನೂತನ ರವೀಂದ್ರ ಮಂಟಪ, ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಲೇಜು, ಉಡುಪಿ...

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 10, 2014

ಉಡುಪಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ - ನೄತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು -ಶ್ರಿ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾ ವೈಭವ ನಾಟ್ಯ -13-1-2014 - 6. 30pm ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಶ್ರೀ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ -2014
   ನರಸಿಂಹ ಮಂಟಪ , ರಥಬೀದಿ , ಉದುಪಿ
  13-1-2014  ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ  - 6. 30 ರಿಂದ

                          ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು 

                                     ಭರತ ನಾಟ್ಯ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ  ಪೂಜಾ ವೈಭವ 

          ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ 
                 contact - Sudhir  , NrityaNiketana Kodavoor , Udupi - cell-9448263630