ಬುಧವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2011

Sawai Gandharva 2011 (7-11 Dec)

Shankar Mahadevan at Sawai Gandharva 2011

Shankar Mahadevan regales Puneites at 59th Sawai festival

Tagore's dance legacy and its relevance-Anjana Rajan

ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2011

ಪೂನಾದ ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ ಭೀಮಸೇನ್ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ-10-12-2011- ನಾವು ನರ್ತಿಸಿದ್ದು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿಗೆ majhe maher pandhari

A Swirling Tribute- by Mrunmayi Alanpure


Nritya Neketan, Kodavoor, Udupi performed Bhimsen Joshiji Smruti At Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav Pune on 10-12-2011. Thanks to Mrunmayi Alampure for her review in Pune Mirror, Dec 11, 2011-

Nritya Niketana, Kodavoor At Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav-10-12-2011

Story-Dnaindia-11-12-2011

Nritya Niketana Kodavoor at Savai Gandharva Bhimsen Mahotsav, Pune