ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2016

ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ { Audio } -ಭರತನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ { ಭಾಗ -3 }

shatavadhaniganesh3 - Clyp pls clik here to listen

Image result for shatavadhani ganeshShatavadhani Ganesh's talk and discussion -Bharata's NATYA SHASTRA { Part -3 } at Udupi on  25-9-2016 . Function organised by NRITYA NIKETANA , KODAVOOR

ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ { AUDIO } -ಭರತನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ { ಭಾಗ -॒2 }

shatavadhaniganesh2 - Clyp -Pls clik here to listen


Image result for shatavadhani ganesh


Shatavadhani Ganesh's talk -Bhaata's Natya Shastra { Kannada Audio }, Function organised at Udupi by NRITYA NIKETANA KODAVOOR { R } on 25-9-2016

ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ { AUDIO } ಭರತನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ { ಭಾಗ -1 }

shatavadhaniganeshpls clik here to listen


Image result for shatavadhani ganesh

Shatavadhani Ganesh's talk -Bharata's NATYA SHASTRA   at Udupi on 25-9-2016 , Function organised by NRITYA NIKETANA KODAVOOR { R }

Shatavadhani Ganesh-ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ - ಭರತನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2016

ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು { ರಿ } - ಚಿತ್ರಾ - ಟಾಗೋರ್ , ನಿರ್ದೇಶನ - ಡಾ/ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ , Chitra Directed by Dr. Sripada Bhat


ಮಯೂರಿ. ಜಿ. ಭಟ್ - Mayuri G Bhat ' s nrityarpanam, Nrityaniketana Kodavoor

ಮಯೂರಿ. ಜಿ. ಭಟ್ Mayuri G Bhat , Nrityarpanam. Nrityaniketana Kodavoor(2)

ಮಯೂರಿ . ಜಿ. ಭಟ್ Mayuri G Bhat , Nrityarpanam. Nrityaniketana Kodavoor(1)