ಬುಧವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2013

ಸುಧೀರ್ ಕೊಡವೂರ್ {AUDIO } -ಅಭಿಮನ್ಯು ವಧೆ SUDHIR KODAVOOR ABHIMANYU

Upload Audio | Listen to Audio | SUDHIR KODAVOOR ABHIMANYU | YourListen: -clik here

'via Blog this'
SUDHIR KODAVOOR { AUDIO ] ABHIMANYU VADHE { Directed by Dr Shivarama Karanth } Recorded in 1990.All Rights Reserved. Original vedio available at Shivarama Karantha Samshodana Kendra , Saligrama { Udupi Dist } Karnataka. Contact Sudhir Kodavoor, director Nritya Niketana Kodavoor, Udupi  Email -manov3@yahoo.co.in or mhupadhya@gmail.com cell-9448263630
ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಯಕ್ಷರಂಗದ " ಅಭಿಮನ್ಯು ವಧೆ " ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ಕೊಡವೂರ್ ಅವರು 1990 ರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ  ಪಧ್ಯಗಳು . Copy Right Reseved