ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2016

ನಾಟ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್​​ವೇರ್​​ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ. ಸಮುದ್ಯತಾ

ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕರಣಗಳು - ವಿದುಷಿ ಸಮುದ್ಯತಾ , ವಿದುಷಿ ಸಮನ್ವಿತಾ -25 -10-2016 -ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು ನೃತ್ಯ ಸಿಂಚನ 21 -10- 2016
Nritya Niketana Kodavoor Nritya Sinchana at Mangalore University on 21-10-2016