ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2017

ದಿಲ್ಲಿಯ ಭಾರತ ರಂಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರಿನ " ಚಿತ್ರಾ " 13 -1- 2017

ಪ್ರತಿಭಾ . ಎಲ್. ಸಾಮಗ - ಮಯೂರ ಲಾಸ್ಯದ ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣಂ

ಮಯೂರ ಲಾಸ್ಯದ ನೃತ್ಯಾರ್ಪಣಂ | Udayavani - ಉದಯವಾಣಿ

ಮಯೂರಿ. ಜಿ. ಭಟ್ ,Mayuri . G. Bhat


Mayuri . G. Bhat's Nrutyarpanam - Review by Prathibha . L. Samaga

Nritya Niketana Kodavoor