ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2013

ಪರೆ ಮತ್ತು ಮಣಿ ನುಡಿಸುವುದು

ಇಂದು -15-9-2013 - ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಉಪಾಧ್ಯೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ▶ Parshwanath S Upadhya- YouTube

ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡವೂರು -ಪ್ರದರ್ಶನ - 14-9-2013 ರಂದು ಉಡುಪಿ ಅಂಬಾಗಿಲು ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ


ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, 2013

ಸುಧೀರ್ ರಾವ್, ಕೊಡವೂರು { Sudhir Rao, Kodavoor ]

idwan Sri K Sudhir Rao

Nritya NiketanaYakshagana, bharatanatyam, drama, Harikatha are all different forms of fine arts and express all of them by a single statement/act would be grossly inadequate. But one can find all of them in K. Sudhir Rao. His parents wanted him to be a true ambassador of our cultural heritage and provided him with intense training in bharatanatyam from his childhood. 

That was just the beginning and the rest of the faculties Sri Sudhir Rao inculcated in himself from time to time under the guidance of Sri Mohan Rao of Mukunda Kripa School, Udupi. Later his elder sister Nritya Vidhushi Smt Lakshmi Gururaj moulded him by which he could successfully pass junior, senior and vidwat examination with distinction.

An excellent orator with enviable power of assimilation, Sri Sudhir Rao befriended easily and communicated with others effectively, be it Yakshagana or bharatanatyam. Gifted with a melodious and sonorous voice, Sri Sudhir Rao could impress late Dr. Shivarama Karanth and it was that noble soul which spotted the true "Bhagavath" in Sudhir. 

Once he was appointed as the "Bhagavathar" of Yaksha Ranga" founded by Dr. Karanth there was no looking back for Sudhir Rao who very effectively conveyed the sweet essence of Yakshagana all around the world including Peru, London, Sweden, Brazil, Germany, Scotland and many more. Enthrailed by the laudable performance of Sri Sudhir the foreign audience showered all their praise on him and expressed their desire to listen to him time to time again.

Sri Sudhir Rao is a very good dramatist and has partaken in several dramas. He is also a good singer and has a background of Karnatic music as well. He conducts regular bharatanatyam classes at various places in and around Udupi.
Contact Sudhir kodavoor
                cell-9448263630