ಸೋಮವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2016

ನವರಸ ಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಸೋಲ್ಲಾಸ - ಎಸ್. ನಂಜುಂಡ ರಾವ್

ನವರಸ ಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಸೋಲ್ಲಾಸ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ನವರಸ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ರೋಮಾ೦ಚನ ಕಥಾ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನವರಸಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಒ೦ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಭಾವಗುಚ್ಛ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ